Dịch vụ sữa chữa & bảo dưỡng thiết bị làm việc trên cao

Dịch vụ sữa chữa & bảo dưỡng thiết bị làm việc trên cao

Liên hệ

Mô tả

iSafe Việt Nam với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm và được đào tạo, chứng nhận bởi các nhà sản xuất, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đi kèm để giúp khách hàng tự tin và yên tâm hơn trong việc lựa chọn sử dụng thiết bị của chúng tôi. Dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng  luôn là vấn đề quan tâm của khách hàng khi lựa chọn và sử dụng thiết bị. 

 • Dịch vụ kỹ thuật thiết bị làm việc trên cao
  • Trang bị các kiến thức cơ bản cho người lao động về các thiết bị làm việc trên cao, lựa chọn và phối hợp thiết bị sử dụng đúng với mục đích công việc.
  • Sử dụng các thiết bị khi làm việc trên cao
  • Lắp đặt các hệ thống an toàn theo phương dọc và phương ngang 
  • Kiểm tra thiết bị trước và sau khi sử dụng. 
  • Kiểm tra thiết bị định kỳ hệ thống làm việc trên cao theo phương dọc và phương ngang 
 • Chúng tôi cung cấp 2 hình thức dịch vụ:
  • Dịch vụ thực hiện tại Phòng Dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi;
  • Dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại khu vực khách hàng theo yêu cầu.
 Dịch vụ sữa chữa & bảo dưỡng thiết bị làm việc trên cao